Quin es el nostre objectiu

Conscienciar a la població del perill que comporta el canvi climàtic i el perill que suposa.

Imágenes de Contaminacion Ambiental | Vectores, fotos de stock y PSD  gratuitos

Que es el canvi climàtic

El canvi climàtic o canvi global és el canvi de clima produït per l’activitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables.


Efecte d’hivernacle

A l’atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos (sobretot el vapor d’aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte d’hivernacle, és a dir, absorbeixen la radiació infraroja que emet la superfície del planeta Terra. D’aquesta manera, impedeixen que part d’aquesta radiació escapi a l’espai exterior i contribueixen que la temperatura mitjana de l’aire del planeta sigui d’uns 15 °C, una temperatura apta per a la vida. L’efecte d’hivernacle és, per tant, un fenomen natural de l’atmosfera.

El problema actual és que la quantitat d’aquests gasos naturals amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera ha augmentat i que s’hi ha abocat, a més, gasos amb efecte d’hivernacle no presents de forma natural a l’atmosfera. Aquest canvi posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.

QUINES SÓN LES PRINCIPALS FONTS DEL CANVI CLIMATIC?

El canvi climàtic a estat generat desde fa molts anys desde las colònies que funcionaven amb carbó fins les industries elèctriques, i el transport gracies el petroli.El canvi climàtic a estat generat desde fa molts anys desde las colònies que funcionaven amb carbó fins les industries elèctriques, i el transport gracies el petroli.

Las principals fonts del canvi climàtic en els nostres temps són las industries elèctriques(Gas Natural, carbó…) ,encara que ara s’estiguin preocupant ficant centrals eòliques i hidràuliques la principal font de electricitat són les contaminant més. Un altre raó seria els transports, la majoria són de gasoil o gasolina que simplement conduint un de aquests ja es contamina, pero es contamina encara més crean la gasolina. Algunes ciutats fin i tot països se estan preocupant i els estan prohibint poc a poc els cotxes que tenen més de 10 anys.

Arquitectura, Edificios, Coches, Ciudad, Paisaje Urbano
Fotografía De Paisaje De Fábrica

Conseqüencies del canvi climatic

Clima extrem: canvis en el règim actual de precipitacions: augment de precipitacions a les costes i disminució a les illes, a causa de l’evaporació de l’aigua.

Augment de la fam: Canvis en la distribució de la vegetació. Disminució de les zones cultivables i de la vegetació, a causa de la sequera. Expansió de les zones desèrtiques, o desertificació.

Tugurios, India, Niña, Pobres

Augment del nivell del mar: causat de la fosa parcial del glaç i de la desaparició parcial o total de les glaceres, no tan sols per l’augment de la quantitat d’aigua sinó també pel volum més gran d’aigua dels oceans com a conseqüència d’haver-se escalfat i també un nivell d’aigua dolça més elevat.