QUINES SÓN LES PRINCIPALS FONTS DEL CANVI CLIMATIC?

El canvi climàtic a estat generat desde fa molts anys desde las colònies que funcionaven amb carbó fins les industries elèctriques, i el transport gracies el petroli.El canvi climàtic a estat generat desde fa molts anys desde las colònies que funcionaven amb carbó fins les industries elèctriques, i el transport gracies el petroli.

Las principals fonts del canvi climàtic en els nostres temps són las industries elèctriques(Gas Natural, carbó…) ,encara que ara s’estiguin preocupant ficant centrals eòliques i hidràuliques la principal font de electricitat són les contaminant més. Un altre raó seria els transports, la majoria són de gasoil o gasolina que simplement conduint un de aquests ja es contamina, pero es contamina encara més crean la gasolina. Algunes ciutats fin i tot països se estan preocupant i els estan prohibint poc a poc els cotxes que tenen més de 10 anys.

Arquitectura, Edificios, Coches, Ciudad, Paisaje Urbano
Fotografía De Paisaje De Fábrica